За контакти

Плевен – 5800, България,
ул. „Александър Стамболийски“ №1, офис 302,
Тел: +359 64 99 15 22, Моб. +359 899 13 90 11
E-mail: lernwerkstatt.eu@gmail.com

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея."