За проекта

„DIALOG“ иска да поведе междукултурен диалог. Със съвременници на революцията от 68-те години на миналия век, на Промяната от ’81 и ’89, се повежда диалог на тема история, при който се създават биографии на граждани, преживели важни събития в историята на Европа. По време на семинарите млади граждани ще влязат в диалог, ще слушат истории за справяне с предизвикателства. Това ще насърчи хората да изграждат бъдещето на Европа. Разглеждайки „упадъчното изкуство“ се напомня за зверствата на нацистката епоха. Илюстрира се расизма, изолацията и омразата по онова време и днес. В художествен диалог се създават произведения на млади хора „МОЯТА ПРЕДСТАВА ЗА ЕВРОПА“. Съпоставянето в национални и международни изложения във всички страни ще бъде последвано от публични дискусии с политически представители по задачите на бъдещия Парламент на ЕС преди изборите за Европейски парламент. В рамките на Международното изложение за 30-годишнината от падането на Берлинската стена ще се проведе „междукултурен диалог“ с „творби“ и „думи“. На тази международна изложба младите граждани от страните от ЕС ще покажат своята “ представа за Европа“ – израз на визията им за бъдещето. Радио кампания ще популяризира, придружава и разпространява DIALOG.

Граждани от всички поколения влизат в диалог с историята и помежду си. Изборите за Европейски парламент ще бъдат обсъдени и разисквани по време на мероприятията (изложби и публични дискусии). По време на дискусиите и дейностите се събират предложения и конкретни текстове за изявление, което най-накрая ще се връчи на членовете на новоизбрания Парламент на ЕС. Младите граждани ще бъдат информирани за ценностите, постигнати в Европа.

DIALOG дава възможност за междукултурно и транснационално общуване и допринася за изграждането на бъдещето на Европа. Мероприятията и дейностите се провеждат в България, Гърция, Австрия и Германия. Очакваме не по-малко от 1200 участници от всички възрасти.

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея."