Събития - България

Работна среща „Историята на Европа в ДИАЛОГ с нейното бъдеще – ДИАЛОГ със съвременници” на 26.02.2019 в РБ „Христо Смирненски”

Създават се биографии на граждани, съпътствали и изграждали Европа

Конкурс за рисунки и колаж на тема: „МОЯТА ПРЕДСТАВА ЗА ЕВРОПА” : март-май 2019

Изложба „Упадъчното изкуство (или т.н.“Изродени творби“) в сравнение с МОЯТА ПРЕДСТАВА ЗА ЕВРОПА” в ХГ „Илия Бешков”

Дискусия: „Диалог между поколенията – Моята представа за Eвропа“.

Международни събития с участие на партньорите:

Международна изложба „30 години от падането на Берлинската стена – МОЯТА ПРЕДСТАВА ЗА ЕВРОПА” в Християнска гимназия, Йена, ноември 2019

Международна публична дискусия „30 години от падането на Берлинската стена – формиране бъдещето на Европа“, Християнска гимназия, Йена, ноември 2019

Международен ДИАЛОГ – Работна среща/уъркшоп с очевидци по повод 30-годишнината от падането на Берлинската стена, Йена, 07.11.2019

Мултипликаторно събитие на 07.11., Йена – Представяне на създадените по проекта видео-интервюта

Съставя се изявление/партньорска позиция, която ще бъде връчена на представители на националната и европейската политика.